Med blått spår och sidenmatt yta. 3×0,01 med c/c 6mm6mm

Around white 6mm