Broad-way-slope-ny

Broad way slope med Condensed skrivstil och blank yta