White 5mm med 0,02 briljant

Titanring White svagt kupad 5mm med 0,02 ct briljant