Matt 4mm bred ring och 5×0,01 med c/c 4mm

Around white 4mm